Intervisie

In school loop je vast wel eens tegen problemen, vragen of dilemma’s aan. Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met lastige situaties met leerlingen, ouders of collega’s, veranderingen in de organisatie, omgaan met conflicten, samenwerken met collega’s of leiderschapsvraagstukken. Intervisie is samen leren en elkaar verder helpen. Het is een leervorm waarin je met collega’s reflecteert op vraagstukken op je werk via een (wisselende) methodiek.

Een intervisiebijeenkomst biedt deelnemers de gelegenheid om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem of lastige situatie te kijken en te achterhalen wat de kern van het probleem is. Deelnemers ontdekken hun blinde vlekken.  En deelnemers komen tot oplossingen en antwoorden waaraan ze zelf niet gedacht hadden. Belangrijk hierbij is dat de ingebrachte individuele problemen relevant zijn voor de hele groep, zodat ieder groepslid ervan leert.

Ik begeleid met veel plezier intervisiegroepen in trainingen en ontwikkeltrajecten. Er wordt geleerd en uitgewisseld. Ook ontstaat er vaak meer begrip voor elkaars afwegingen en keuzes.  Als intervisor:

 • Creëer ik een veilige omgeving, waarin openheid, vertrouwen en geheimhouding essentieel zijn voor het leren.
 • Zet ik vaardigheden in die nodig zijn om van elkaar te leren, zoals samenvatten, doorvragen, feedback geven en ontvangen en reflecteren.
 • Faciliteer ik een passende methodiek en bewaak ik het proces.

De voordelen voor de deelnemers zijn:

 • Je krijgt inzicht in je eigen overtuigingen, aannames, kwaliteiten en valkuilen.
 • Je wordt deskundiger en effectiever in je werk.
 • Je verbetert je communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven.
 • Je gaat de juiste besluiten nemen.
 • Je geniet van de rust die ontstaat door de vertraging.
 • Je kunt beter aangeven wat jouw behoeften en grenzen zijn.
 • Je neemt de tijd om vraagstukken tegen het licht te houden.
 • Je kunt sparren waardoor je er minder alleen voor staat.
 • Je wordt krachtiger door je kwetsbaarheid toe te laten.
 • Je geeft hulp en je krijgt het ook.
 • Je ontwikkelt meer creativiteit bij het oplossen van problemen.
 • Er ontstaat meer collegialiteit tussen de deelnemers.

Een intervisiegroep bestaat meestal uit 5 tot 8 deelnemers van gelijkwaardig niveau die vrijwillig deelnemen aan de intervisie. De groep komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. Een intervisiesessie duurt 1,5-2 uur.Most great learning happens in groups. Collaboration is the stuff of growth.

– Sir Ken Robinson